Menu Đóng

Ứng dụng di động

Ứng dụng trên thiết bị di động

Công nghệ sử dụng

Hỗ trợ định vị GPS

Ứng dụng cho phép lấy tọa độ điểm thực địa.

Lưu trữ dữ liệu offline

Ứng dụng cho phép hoạt động offline khi không có kết nối mạng.

Bản đồ trực tuyến

Hỗ trợ nhiều dữ liệu bản đồ nền trực tuyến cho người dùng.

Hỗ trợ chụp ảnh thực địa

Cho phép chụp và lưu trữ ảnh thực địa.

Giải pháp di động

Ứng dụng trên thiết bị di động cho phép người dùng cập nhật các số liệu trực tuyến, bao gồm: độ mặn, mực nước, trạng thái hoạt động của các công trình thủy lợi.

Tìm kiếm thông tin

Hệ thống cho phép tra cứu và tìm kiếm thông tin về công trình thủy lợi và các dữ liệu liên quan.

Hỗ trợ đa nền tảng