Menu Đóng

Nông dân tham gia mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa phối hợp Hội Nông dân tỉnh xây dựng và ban hành hướng dẫn thực hiện chương trình hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng cho các mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp năm 2018.

Chương trình hỗ trợ lãi suất triển khai thực hiện tại các xã xây dựng nông thôn mới nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất. Nguồn vốn thực hiện chương trình từ nguồn vốn Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được phân bổ hàng năm. Tính đến cuối năm 2017, chương trình đã thực hiện được 04 năm, năm sau có những bước cao hơn năm trước. Đặc biệt, từ năm 2017 đã nâng định mức tiền vay được hỗ trợ lãi suất tăng lên 100 triệu đồng/hộ/năm, định mức hỗ trợ lãi suất là 100% theo thực tế cho vay của ngân hàng, thời gian hỗ trợ lãi suất tăng lên tối đa 24 tháng. Đây là kết quả của sự quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi của sở, ban ngành tỉnh để hỗ trợ người dân được tiếp cận nguồn vốn của chương trình.

Đối tượng chủ yếu của Chương trình là thành viên (không phân biệt hộ nghèo, hộ cận nghèo) tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã, làng nghề, làng nghề truyền thống thuộc các xã xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra các đối tượng khi được hỗ trợ phải có đủ hồ sơ (Tổ hợp tác hoạt động theo Nghị định 151/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác; Hợp tác xã phải có giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã; các làng nghề phải có giấy chứng nhận làng nghề do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp; Hộ dân đã thực hiện chi trả lãi cho ngân hàng theo hợp đồng thỏa thuận; Các hợp tác xã, tổ hợp tác, làng nghề phải có đồng thời 02 hợp đồng dịch vụ đầu vào và đầu ra trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm và còn hiệu lực trong thời gian vay vốn) và gửi cho đơn vị ngân hàng tại thời điểm thẩm định cho vay vốn để ngân hàng tổng hợp gửi về Chi cục Phát triển nông thôn trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kinh phí thực hiện.

Chương trình cũng quy định cụ thể đối với nội dung hỗ trợ vay vốn bao gồm: Mua giống cây trồng, vậy nuôi; Mua vật tư trong trồng trọt và chăn nuôi; Mua máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất, thu hoạch, chế biến, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm; Cải tạo vườn cây, xây dựng chuồng trại chăn nuôi, xây cất nhà xưởng phục vụ sản xuất tiểu thủ công nghiệp. Định mức tiền vay được hỗ trợ lãi suất tối đa cho mỗi hộ là 100.000.000 đồng/hộ/năm, định mức hỗ trợ lãi suất là 100% theo thực tế lãi suất cho vay của ngân hàng. Thời gian tối đa 12 tháng cho các hộ vay có chu kỳ sản xuất dưới 2 năm, 24 tháng cho các hộ vay có chu kỳ sản xuất trên 2 năm và tối đa 36 tháng cho đối tượng là các hợp tác xã có nhu cầu vay vốn để xây dựng nhà xưởng, mua trang thiết bị, máy móc thiết bị sơ chế, đóng gói sản phẩm phục vụ sản xuất, nhưng phải có dự án cụ thể và được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Hướng dẫn nêu rõ, các hình thức chi trả tiền hỗ trợ lãi suất theo nhu cầu của hộ vay theo 02 hình thức là chi trả trực tiếp bằng tiền mặt và chi trả qua thẻ ATM cho hộ dân và thời gian chi trả tiền hỗ trợ lãi suất được chia làm 3 đợt cụ thể: Đợt 1: trước ngày 30 tháng 6 (hộ vay nộp lãi trước ngày 15/6); Đợt 2: trước ngày 31 tháng 8 (hộ vay nộp lãi trước ngày 15/8); Đợt 3: trước ngày 15 tháng 12 (hộ vay nộp lãi trước ngày 05/12). Bên cạnh đó, các hộ dân có vay vốn ngân hàng được hỗ trợ lãi suất phải chủ động chi trả lãi trước các đợt giải ngân để ngân hàng làm căn cứ lập danh sách xác nhận đề nghị hỗ trợ lãi suất cho hộ dân.

Chuyên mục liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *