Menu Đóng

Tình hình xâm nhập mặn từ ngày 10/4 đến ngày 17/4/2018

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, tình hình xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh từ ngày 10/4 đến ngày 17/4/2018 có xu thế tăng nhanh trong các ngày đầu tuần, sau đó ít biến đổi rồi giảm nhẹ. Trên sông Hàm Luông, xâm nhập mặn sâu nhất hàng ngày có xu thế tăng nhanh trong các ngày từ 10-13/4. Độ mặn xâm nhập sâu nhất xuất hiện trong các ngày 13-16/4 ở mức sâu hơn so với tuần qua và sâu hơn so với cùng kỳ 2017.

Cụ thể, tại An Thuận (Tiệm Tôm, huyện Ba Tri) dự báo độ mặn cao nhất có thể từ 25‰ đến 28‰. Tại Sơn Đốc (xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm) từ 14‰ đến 17‰. Tại Phú Khánh (xã Phú Khánh, huyện Thạnh Phú) trong kênh từ 8‰ đến 11‰. Tại Vàm Cái Quao (xã Bình Khánh Đông, huyện Mỏ Cày Nam) từ 7‰ đến 10‰. Tại Vàm Thủ Cửu (xã Phước Long, huyện Giồng Trôm) từ 6,5‰ đến 9,5‰. Tại Mỹ Hóa (phường 7, thành phố Bến Tre) từ 4‰ đến 6‰. Tại An Hiệp (xã An Hiệp, huyện Châu Thành) từ 1,5‰ đến 3‰. Tại Vàm Mơn (xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách) từ 0,5‰ đến 1,5‰.

Bên cạnh đó, trên sông Cửa Đại và Cổ Chiên, xâm nhập mặn cao nhất hằng ngày có xu thế tăng dần trong các ngày từ 10-15/4, sau đó giảm nhẹ. Độ mặn xâm nhập sâu nhất xuất hiện trong các ngày 14-16/4 ở mức sâu hơn so với tuần qua và sâu hơn so với cùng kỳ 2017.

Cụ thể trên sông Cửa Đại, tại cảng cá Bình Đại độ mặn cao nhất dự báo có thể từ 21‰ đến 24‰. Tại Lộc Thuận (xã Lộc Thuận, huyện Bình Đại) từ 11‰ đến 14‰. Tại Giao Hòa (xã Giao Hòa, huyện Châu Thành) từ 4‰ đến 6‰. Tại Quới Sơn (ấp 2 xã Quới Sơn, huyện Châu Thành) từ 0,5‰ đến 2‰. Tại Long Hòa (xã Long Hòa, huyện Bình Đại) từ 1,5‰ đến 3,5‰.

Đoạn sông Cửa Đại

Trên sông Cổ Chiên, tại Bến Trại (xã An Thuận, huyện Thạnh Phú) dự báo độ mặn cao nhất từ 19‰ đến 22‰. Tại Hương Mỹ (xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam) từ 7‰ đến 10‰. Tại Cẩm Sơn, (xã Cẩm Sơn, huyện Mỏ Cày Nam) từ 6‰ đến 9‰. Tại Thành Thới B (xã Thành Thới B, huyện Mò Cày Nam) từ 3‰ đến 5‰. Tại Nhuận Phú Tân (xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc) từ 1‰ đến 2,5‰.

Theo dự báo, độ mặn 4‰ trên sông Cửa Đại có khả năng xâm nhập đến xã Tân Thạch (huyện Châu Thành), cách cửa sông khoảng 50 – 52km. Sông Hàm Luông xâm nhập đến xã Mỹ Thành (thành phố Bến Tre) – xã Thanh Tân (huyện Mỏ Cày Bắc) các cửa sông khoảng 50 – 52km. Sông Cổ Chiên xâm nhập đến xã Thành Thới B (huyện Mỏ Cày Nam) – xã Khánh Thạnh Tân (huyện Mỏ Cày Bắc) cách cửa sông khoảng 46 – 48km.

Độ mặn 1‰ trên sông Cửa Đại có khả năng xâm nhập đến xã Quới Sơn (huyện Châu Thành), cách cửa sông khoảng 44 – 46km. Sông Hàm Luông có khả năng xâm nhập đến xã Tiên Long, (huyện Châu Thành) – xã Phú Sơn (huyện Chợ Lách), cách cửa sông khoảng 64 – 66km. Sông Cổ Chiên đến xã Hưng Khánh Trung B (huyện Chợ Lách), cách cửa sông khoảng 58 – 60km.

(Nguồn: Thành Tân – http://nongthonmoi.bentre.gov.vn)

Chuyên mục liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *